Hỗ trợ kỹ thuật

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MÀNG SƠN BỊ NỨT CHÂN CHIM ?

Màng sơn bị nứt chân chim có nhiều nguyên nhân như:

 

- Lớp lót hay lớp bã chưa khô, lớp lót sơn quá dày, sau khi sơn phủ sẽ dễ bị nứt 

- Sử dụng dung môi khác hệ hay nhiều nhà cung cấp khác nhau

- Sản phẩm chưa đủ thời gian hồi ẩm đã gia công sơn

- Khi sơn lót 1 TP, phủ 2 TP lớp phủ ngoài sẽ làm sống lại lớp lót.

Để khắc phục tình trạng màng sơn bị nứt chân chim này, các thợ sơn nên lưu ý:

- Giữa các lớp sơn nên để thời gian khô bảo đảm mới sơn lớp kế tiếp, không nên sơn quá dày.

- Nên sử dụng dung môi cùng hệ hay của một nhà cung cấp

- Cần để gỗ có thời gian hồi ẩm sau khi sấy (độ ẩm gỗ ổn định khoảng 12 - 14%)

-  Cần phải sơn lótsơn phủ cùng một hệ hoặc sơn lót 2 TP, phủ 1 TP.

Từ khóa: màng sơn bị nứt chân chim, cách khắc phục màng sơn bị nứt chân chim, sơn lót opec, sơn phủ opecpaint

0236 3 721 219